Welkom bij c-easie, de studie over de invloed van vroegtijdige toediening van vitamine C op sepsis en septische shock. Ontdek hier alles over het onderzoek en de gemaakte vorderingen.

Laatste updates

301
mensen namen deel aan het c-easie onderzoek!

Over deze studie

De c-easie studie onderzoekt of patiënten met sepsis of septische shock sneller kunnen genezen door het vroegtijdig toedienen van vitamine C. Hoewel verschillende studies suggereren dat Vitamine C kan helpen bij het bestrijden van sepsis, toch wordt dit in de praktijk nog niet gebruikt. Deze Belgische studie, waaraan verschillende ziekenhuizen deelnemen, hoopt een duidelijk antwoord te bieden op de vraag: ‘Moeten we patiënten die opgenomen worden op spoed met sepsis of septische shock Vitamine C toedienen?’

Wat is sepsis?

Wanneer je sepsis (bloedvergiftiging) hebt, betekent dit dat je lichaam schade toebrengt aan zijn eigen weefsels en organen door een infectie. Dit kan leiden tot een septische shock. Je hebt een lage bloeddruk, je organen stoppen met werken en je kan hieraan zelfs overlijden

Werking van vitamine C.

Vitamine C is een vitamine aanwezig in verschillende voedingsmiddelen. Doorheen de jaren is aangetoond dat vitamine C zeer veilig is en bovendien ook beschermend kan werken. Ernstig zieke patiënten hebben meestal een groot tekort aan vitamine C. Deze essentiële stof vervult een cruciale rol in een keten van chemische reacties die in het lichaam plaatsvinden om je te beschermen tegen sepsis en septische shock.

Wij willen uitzoeken of het klopt dat vitamine C schade aan organen kan verminderen en overlevingskansen kan doen stijgen.

Wilt u als eerste een getuigenis delen als deelnemer van de studie? Stuur dan een mailtje naar ceasie@uzleuven.be.

- Alvast hartelijk dank vanwege het c-easie team!

Het verloop van de studie.

Bij aankomst op spoed, wordt nagegaan of je zou kunnen deelnemen aan de studie. Indien je een mogelijke kandidaat bent, wordt de studie door een arts van het studieteam aan je uitgelegd.

Jijzelf beslist of je wenst deel te nemen aan de studie. Indien je dit zelf niet kan beslissen omdat je te ziek bent, zal je naaste familie hierover mogen beslissen. Enkel indien je te ziek bent, en je naaste familie niet bereikbaar is, zal de arts van het studieteam voor jou beslissen.

In volgende gevallen kan je niet deelnemen aan de studie:

  • als je minderjarig bent
  • wanneer je zwanger bent
  • wanneer je ooit een bepaald type van nierstenen hebt gehad (oxalaatstenen)
  • wanneer je een aangeboren ijzer- of rode bloedcelziekte zoals thalassemie, haemochromatose en sideroblastische anemie hebt


Indien je besluit om deel te nemen aan de studie geef je je geïnformeerde toestemming en onderteken je het bijhorende document.

De studie gaat nu onmiddellijk van start. Je krijgt gedurende 4 dagen Vitamine C of placebo (een nepgeneesmiddel) toegediend door middel van een infuus. Dit wordt toegediend om de 6u, en dit tegelijkertijd met de standaardbehandeling die je krijgt. Je zou hier dus geen last van mogen ondervinden.

Gedurende de eerste 5 dagen van je ziekenhuisverblijf komt er dagelijks een verpleegkundige of arts een aantal parameters controleren, die standaard bij jou opgevolgd worden. Dit duurt een tiental minuten. Verder wordt bloed afgenomen om na te gaan hoe je lichaam reageert op de infectie. Ook wordt een infectieparameter genaamd procalcitonine nagegaan op de eerste en vierde dag van je behandeling. Dit gebeurt indien mogelijk met hetzelfde bloedstaal.

Er zal je gevraagd worden om een korte vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij aankomst in het ziekenhuis, na 5 dagen, 1 maand en 3 maanden na je opname. Indien je dit niet kan, zal het studiepersoneel dit voor jou doen. Indien je niet meer in het ziekenhuis verblijft, zal dit per e-mail gebeuren. Indien je geen e-mails kan beantwoorden, bellen we je op.

Indien je na de start van de studie niet langer wenst deel te nemen aan de studie, kan dit steeds. Een arts van het studieteam komt dan informeren naar de reden van je terugtrekking. Je bent niet verplicht om hierop een antwoord te geven.

Deelnemende ziekenhuizen